brak rysunku
brak rysunku
11:02, 22.03.2019
brak rysunku
Bogusława, Jagody, Katarzyny
brak rysunku
°C
Użytkownik: Hasło:
  • Strona Główna
  • Historia
  • Kontakt
  • Aktualności
    ›› Gminne i sołeckie
    ›› Ogłoszenia różne
    ›› Archiwum
  • Galeria
  • Artykuły
  • Forum
Panel Użytkownika
  • Zarejestruj się
  • Przypomnij hasło
Mapa Owczarni

brak rysunku

Plan odnowy miejscowości

brak rysunku

Akcja "Nakrętka"

brak rysunku

Polecamy

brak rysunku

brak rysunku
Komentarze do aktualności
Nowy Sołtys i Rada Sołecka
brak rysunku
Brak rysunku
W ostatnią sobotę (21.03.2015 r.) w Owczarni odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Świetlica wiejska zlokalizowany przy ul. Cyprysowej przeżyła istne oblężenie. Na zebranie przybyło około 200 osób. Sala wewnątrz była wypełniona po brzegi wielu mieszkańców było zgromadzonych na tarasie. Wszyscy (nawet osoby zgromadzone na zewnątrz) chcieli wysłuchać sprawozdania z działalności Sołtysa i rady Sołeckiej z ostatnich 4 lat, dlatego były pootwierane również wszystkie okna.

Sołtys Pan Andrzej Baranowski przedstawił sprawozdanie, które zostało potwierdzone przedstawieniem 60 slajdowej prezentacji, które wskazywały na ilość dokonań Sołtysa i aktywnych mieszkańców.

Po prezentacji Sołtys Pan Andrzej Baranowski jeszcze raz zabrał głos. Wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że nie będzie już kandydował na następną kadencję. Przedstawił szczegółowe sprawozdanie ze swojej 20-letniej działalności.
Wyraźnie wskazał jak zmieniła się Owczarnia w okresie, kiedy pełnił powierzoną mu zaszczytną funkcje pastowania urzędu Sołtysa. Wskazał, że w tym okresie:
- doprowadzono do pełnej telefonizacji wsi
- wybudowano sieć gazyfikacyjną oraz wodociągową
- utwardzono wiele dróg
- wybudowano oświetlenie drogowe
- wybudowano 2 place zabaw gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą aktywnie spędzać czas.
- wyremontowano zaniedbany chodnik w ul. Kazimierzowskiej
- wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w części ul. Kazimierzowskiej
- wybudowano miejsce spotkań to jest. świetlicę wiejską o której mieszkańcy marzyli od wielu lat
- podjęto wiele działań służących integracji mieszkańców.

Ponadto cały czas były podejmowane działania, pomagające i służące poprawie życia mieszkańców takie jak:
- odśnieżanie dróg,
- łatanie ubytków w drogach
- dobudowa oświetlenia
- pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

Pan Andrzej Baranowski podziękował Mieszkańcom za wsparcie i pomoc. Za spotkania i zawsze wiele budujących słów, dzięki którym miał motywację do dalszego działania na rzecz społeczności Owczarni, dzięki którym wiedział, że sprawowana przez niego funkcja była istotna i bardzo potrzebna.

Na koniec bardzo serdecznie podziękował za te 20 lat swojej żonie Ewie. Za to że była jego podporą i oparciem, a wielokrotnie pomysłodawcą i wsparciem.

Podsumowując, Pan Andrzej zrezygnował z pełnienia piastowanej funkcji jako „spełniony” Sołtys.

w związku z powyższym, Pan Burmistrz, Arkadiusz Kosiński wręczył Panu Andrzejowi bukiet kwiatów w podziękowaniu za 20 lat zaangażowanie w życie społeczne sołectwa Owczarnia jak i gminy Brwinów. Podkreślił, że postawa Sołtysa Andrzej Baranowskiego jest godna naśladowania. W jego mniemaniu to jeden z najaktywniejszych Sołtysów w gminie Brwinów.

Mieszkańcy nagrodzili to wszystko gromkimi brawami.

Kolejną częścią spotkania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wśród kandydatur zgłoszonych na Sołtysa sołectwa Owczarnia znalazły się Panie:
- Helena Piotrowska i
- Ewa Baranowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Sołtysem wsi Owczarnia na następną kadencję została wybrana Pani Helena Piotrowska.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:
- Anna Kiełczykowska
- Barbara Tkaczyk – Przelaskowska
- Ewa Głowacz
- Tomasz Lewndowski
- Bogdan Woźnicki.
Zebranie zakończyło się o godz. 21:00.

Brak rysunku

]

dodano: 23.04.2015 przez: mariusz_baranowski [komentarze(0)]
Brak komentarzy aktualności.
Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.