brak rysunku
brak rysunku
01:46, 26.04.2019
brak rysunku
Marii, Marzeny, Ryszarda
brak rysunku
°C
Użytkownik: Hasło:
  • Strona Główna
  • Historia
  • Kontakt
  • Aktualności
    ›› Gminne i sołeckie
    ›› Ogłoszenia różne
    ›› Archiwum
  • Galeria
  • Artykuły
  • Forum
Panel Użytkownika
  • Zarejestruj się
  • Przypomnij hasło
Mapa Owczarni

brak rysunku

Plan odnowy miejscowości

brak rysunku

Akcja "Nakrętka"

brak rysunku

Polecamy

brak rysunku

brak rysunku
Komentarze do aktualności
Sezon grzewczy rozpocząty - zapamiętaj zasady bezpieczeństwa pożarowego
brak rysunkuW związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, a tym samym zwiększenia zagrożenia pożarowego w domach wielo i jednorodzinnych oraz budynkach gospodarczych Państwowa Straż Pożarna udziela wskazówek jak uniknąć pożaru.

Na pewno warto się z nimi zapoznać bo jak wiemy w ostatnią zimę wiele rodzin z miejscowości ościennych, a także z Owczarni straciło swój dobytek lub został on poważnie naruszony przez pożar. W większości przypadków (jak wskazują statystyki KGSP) było to spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych oraz ogólnym nieprzestrzeganiem przepisów Ppoż.


Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego
1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:
* nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
* używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,
* nie używaj urządzeń uszkodzonych,
* zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
* nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
* nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
* używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
* nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:
* w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
* nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
* nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
* zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
* nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
* używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,
* używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:
* nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
* nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:
* dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
* nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
* nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
* nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
* nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
* przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
* przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
* przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
* wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
* wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

5. Gdy opuszczasz mieszkanie:
* sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
* przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
* u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

6. Gdy powstanie pożar:
* zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112
* staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
* jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
* nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
* powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
* nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

7. Gdy poczujesz gaz:
* zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
* powiadom sąsiadów,
* nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
* nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
* zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
* otwórz szeroko okno,
* wyjdź na zewnątrz budynku.

źródło: www.straz.gov.pl
dodano: 14.10.2010 przez: mariusz_baranowski [komentarze(0)]
Brak komentarzy aktualności.
Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.